DESIGNERS3

PUTEVI NOSTALGIJE

MNOŠTVO DETALJA OD DRVETA,STVORIĆE ATMOSFERU NALIK NA ONU U LUKSUZNIM PLANINSKIM HOTELIMA ILI U ETNO RESTORANIMA GDE PRIRODA IMA GLAVNU REČ.

UMESTO TANUŠNIH VOALA KOJI SU SE NEKADA KORISTILI,IZABRANI SU TOPLI LANENI MATERIJALI,DOVOLJNO KLASIČNI I INTEZIVNIH BOJA,KOJI NAGLAŠAVAJU ETNO AMBIJENT.

PRIRODNE BOJE POJAČAVAJU DOŽIVLJAJ HARMONIJE I LUKSUZA.

MATERIJALI KOJI SU KORIŠĆENI U DATOM PROSTORU,PRIPADAJU KOLEKCIJI MERSIS SASSARI.